Sở hữu trí tuệ
Khoảng cách giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) là một vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay, rất ít chủ đơn đăng ký sáng chế nộp qua hệ thống Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT) là phụ nữ. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ước tính với tốc độ hiện tại, sự cân bằng về giới giữa các chủ đơn PCT sẽ không thể đạt được trước năm 2064. Bằng cách hành động ngay bây giờ để tạo điều kiện và hỗ trợ các nhà khoa học nữ, chúng ta có thể khai phá tiềm năng đổi mới sáng tạo (ĐMST) của họ, củng cố các hệ sinh thái SHTT và ĐMST cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả xử lý đơn đăng ký sáng chế và nhãn hiệu, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), ngày 7/5/2024, Cục SHTT đã chính thức khai trương Văn phòng Dự án JICA tại Hà Nội.
Số lượng đơn đăng ký sáng chế của các chủ thể Việt Nam, đặc biệt là đơn của các trường đại học, viện nghiên cứu có xu hướng gia tăng. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, phần nào thể hiện kết quả nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu đang tiếp cận ngày gần hơn với nhu cầu của thực tiễn.
Đổi mới sáng tạo (ĐMST) để xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn thế giới là hoạt động mà tất cả các quốc gia đang nỗ lực để thực hiện. Đồng thời ĐMST liên tục trên phạm vi toàn thế giới và trong nước đã và đang đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống sỡ hữu trí tuệ (SHTT) đáp ứng kịp thời với các vấn đề mới như: bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI), bảo hộ các loại nhãn hiệu phi truyền thống, bảo hộ và khai thác hiệu quả các đối tượng quyền SHTT cho các sản phẩm “thân thiện môi trường”...
Phát biểu tại Hội nghị sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho biết, Hội nghị SHTT hằng năm đã trở thành diễn đàn quan trọng của ngành KH&CN, nơi Bộ KH&CN, trực tiếp là Cục SHTT báo cáo về hoạt động quản lý nhà nước về SHTT tại Trung ương.
Hội nghị Sở hữu trí tuệ (SHTT) và các sự kiện bên lề năm 2024 sẽ trở thành diễn đàn quan trọng của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động SHTT ở các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước.
Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng có vai trò quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội và phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xác định được vai trò quan trọng đó, Cục SHTT đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN).
Ngày 23/11/2023, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)phối hợp với Đối tác tổ chức Hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ về sở hữu trí tuệ” tại TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 18/10/2023, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đối tác tổ chức Hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) về sở hữu trí tuệ”.
Tọa đàm là cơ hội để các nhà khoa học, nhà quản lý và kinh doanh cùng chia sẻ những nội dung, trao đổi những vấn đề về mối quan hệ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu được tạo ra gắn với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Chương trình Toạ đàm đã lựa chọn các chủ đề hấp dẫn về SHTT nhằm thu hút sự tham gia đông đảo, tích cực của các giảng viên, học viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên... ở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học. Sinh viên nói chung, sinh viên của Trường Đại học Luật nói riêng đã tham gia tích cực, trao đổi học thuật sôi nổi đầy hứng thú.
Tại buổi làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ (Phái đoàn), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang đề nghị Phái đoàn tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Bộ KH&CN và WIPO nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ (SHTT), nhất là sử dụng, khai thác quyền SHTT như một công cụ mạnh phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam nói chung, các địa phương nói riêng.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner