Giới thiệu

 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
 Điện thoại: 04.39369506
 Fax: 04.39369507
 Thư điện tử: ttkhcn@most.gov.vn; tuyentruyen@most.gov.vn
 Website: www.truyenthongkhoahoc.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng công nghệ mới về truyền thông, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ phục vụ chương trình tuyên truyền của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Giám đốc: Ông Trần Quang Tuấn
Số điện thoại cơ quan: 04.35560452
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: P909, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Thư điện tử: tqtuan@most.gov.vn

 
 


English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner