Chính sách KH&CN
Với việc gia tăng vai trò của KHCN trong phát triển của Thủ đô nói chung và trong giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy phát triển xã hội bền vững đã thực sự tạo ra diện mạo mới của Thủ đô. Hà Nội không chỉ là Trung tâm chính trị-văn hoá mà còn là một đầu tàu kinh tế, một thành phố vì hoà bình, chất lượng sống của con người ngày càng được nâng cao.
Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hoá các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành khoa học và công nghệ mà còn là của tất cả các ngành, các cấp.
Hệ thống đo lường nước ta ngày càng hoàn thiện và phát triển, là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
83 dự án được tài trợ, hơn 400 nhà khoa học được trợ lực, gần 800 học bổng được trao đi, gần 200 tổ chức, đơn vị được kết nối… Đây là những con số thành tựu mà Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) đã bền bỉ trợ lực cho các nhà khoa học chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nhờ áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công cấp xã ngày càng hiện đại và môi trường công vụ văn minh hơn.
“Nếu không có VinIF, nghiên cứu của chúng tôi sẽ phải chờ rất lâu nữa mới có thể thực hiện”, “Không chỉ tháo gỡ rào cản về tài chính và hành chính, VinIF còn hướng tới tạo điều kiện để nhà nghiên cứu được chủ động về công bố khoa học”… đây là những nhận xét của các nhà nghiên cứu dành cho Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF).
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Chương trình) nhằm cụ thể hóa Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
“Nếu không có VinIF, nghiên cứu của chúng tôi sẽ phải chờ rất lâu nữa mới có thể thực hiện” , “ Không chỉ tháo gỡ rào cản về tài chính và hành chính, VinIF còn hướng tới tạo điều kiện để nhà nghiên cứu được chủ động về công bố khoa học ” … đây là những nhận xét của các nhà nghiên cứu dành cho Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF).
Các doanh nghiệp của Việt Nam gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất cần nguồn tài trợ để nghiên cứu, phát triển.
Ngày 9/12/2021, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) công bố tài trợ 92 tỷ đồng cho 20 dự án Khoa học - Công nghệ có những giá trị thực tiễn với cộng đồng, nâng tổng giá trị tài trợ trong 3 năm qua lên 445 tỷ đồng.
Năm 2021, Bắc Ninh đạt tỷ lệ 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh, huyện, thành phố, thị trấn, xã, phường duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Thực tế chứng minh, công cụ này đang góp phần hữu ích trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện đại hóa nghiệp vụ và đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước.
Dù được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp thông qua tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay dựa vào tiềm năng công nghệ nhưng do còn thiếu cơ chế cho mô hình hoạt động, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) mới chỉ tập trung vào phần việc đầu tiên.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner