Hoạt động KH&CN
Thực trạng hoạt động KH&CN cho thấy, những cách hiểu khác biệt trong những chính sách, quy định nhằm ưu đãi cho các doanh nghiệp KH&CN, giữa các cơ quan quản lý và các nhà khoa học có thể dẫn tới việc thực hiện chính sách thiếu hiệu quả.
Vai trò, sứ mệnh của khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo đã được khẳng định mạnh mẽ trong 6 nhiệm vụ và 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.
Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI Accelerator Challenge 2021” (AAC 2021) do Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley Foundation (VSV Foundation) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại sứ quán Úc đã chính thức mở đăng ký đến 0h ngày 25/3/2021.
Vừa có nhiều công trình khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín vừa có nhiều nghiên cứu ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội đáng kể, PTN trọng điểm Công nghệ lọc hóa dầu (Keylab PRT), thuộc Bộ Công thương, là một trong những nơi hiếm hoi tự chủ bằng cả “hai chân kiềng” này.
Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã và đang có những đóng góp hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2020, các Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen,... được triển khai hiệu quả, góp phần duy trì xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực trong đại dịch Covid-19.
Tầm nhìn đến năm 2030 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đạt xếp hạng trong 15 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Một trong những thách thức đặt ra đối với nước ta là nhân lực và nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) còn hạn chế. Phát triển bất cứ lĩnh vực nào, đặc biệt với lĩnh vực KH&CN cần có nhân lực tốt và đầu tư tốt, huy động được sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước vào nghiên cứu KH&CN.
Cùng với phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) đất nước thì củng cố tiềm lực quốc phòng được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của quốc gia. Để nâng cao tiềm lực quốc phòng, thời gian qua, Bộ Quốc phòng (BQP) đã quan tâm đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) để nghiên cứu, chế tạo, từng bước hiện đại hóa vũ khí, khí tài.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu phát triển đất nước:“Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển", Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai chương trình hành động gắn kết nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Mới đây, “Chiến dịch Startup & Người đồng hành” đã công bố 02 gói hỗ trợ truyền thông trị giá 1.000.000.000 VNĐ từ FPT Play và 300.000.000 VNĐ từ Viecetera dành cho 13 doanh nghiệp khởi nghiệp được tuyển chọn trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Cán sự đảng đã tổ chức thành công Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner