KH&CN địa phương Chủ nhật, 19/05/2019 , 10:45 pm
Cập nhật : 30/07/2018 , 09:07(GMT +7)
Hoạt động KH&CN của Long An đã bám sát những vấn đề thực tiễn đặt ra
“Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các kết quả từ các chương trình, đề tài, dự án đã góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc của xã hội, phục vụ thiết thực vào sản xuất và đời sống.

Sáng ngày 26/7/2018, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng đoàn công tác đã làm việc tại Long An. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương, nguyên Thứ trưởng Trần Việt Thanh và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND Tỉnh; Đại diện các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, Trường đại học; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh. 

Nhiều thành tựu quan trọng
 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần phát biểu tại buổi làm việc.
 

Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Văn Cần cho biết, giai đoạn 2017-2018, công tác tham mưu ban hành văn bản về khoa học công nghệ chủ yếu thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ,...

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Long An phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả. Kinh tế tăng trưởng đạt mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay (đạt 10,96%/cùng kỳ là 8,81%) và tương đối đều ở cả 3 khu vực. Khu vực I (nông, lâm, thủy sản) được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tăng trưởng khá cao (đạt 5,12%)Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, người dân quan tâm ứng dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến, tăng cường liên kết hợp tác trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao.

 

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, đã xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 15,72%; phần lớn các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so cùng kỳ. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 03 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh. Thương mại-dịch vụ phát triển khá tốt, đạt mức tăng trưởng 9,12%.

 

Các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiếp tục được đẩy mạnh. Giáo dục đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện khá tốt. Hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

 

Đặc biệt, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Long An trong giai đoạn qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các kết quả từ các chương trình, đề tài, dự án đã góp phần giải quyết một số vấn đề bức xúc của xã hội, phục vụ thiết thực vào sản xuất và đời sống; Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cũng được duy trì ổn định; Tiềm lực khoa học và công nghệ từng bước được nâng cao, hình thành các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, đầu tư nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ….

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động KH&CN của tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Nguồn tài chính cho hoạt động KH&CN ở địa phương còn hạn hẹp. Công tác xã hội hoá các hoạt động KH&CN đặc biệt là huy động nguồn vốn đầu tư cho KH&CN vẫn còn hạn chế. Doanh nghiệp đã bước đầu quan tâm đầu tư, nghiên cứu KH&CN nhưng vẫn chưa tương xứng; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã thành lập nhưng chưa có kinh phí để hoạt động. Chính sách đối với Doanh nghiệp KH&CN chưa thật sự thu hút, số lượng và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp KH&CN chưa được phát huy; Nội dung hợp tác quốc tế về KH&CN còn khiêm tốn. Năng lực tiếp cận các nguồn lực quốc tế còn hạn chế…

 

Để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tỉnh Long An kiến nghị Lãnh đạo Bộ KH&CN quan tâm, xem xét, nâng mức phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ khoa học còn chưa có kinh phí thực hiện; xem xét, có đề án cấp kinh phí hỗ trợ lần đầu cho Quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh Long An đi vào hoạt động; hỗ trợ tỉnh Long An thực hiện 02 Đề xuất giải mã công nghệ: Giải mã công nghệ Thiết bị sơ chế thanh long; Giải mã công nghệ Thiết bị thu gom lục bình; hỗ trợ Chứng nhận Kiểm định cho Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN…

 

Đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra
 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động phát triển KH&CN của tỉnh Long An thời gian qua. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh đối với hoạt động KH&CN thông qua công tác chỉ đạo, điều hành thể hiện qua các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao vai trò tham mưu và thực hiện chức năng một cách chủ động, sáng tạo của Sở KH&CN vừa đúng hướng, vừa bám sát chủ trương chung và có những nét riêng hiệu quả, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra.

 

Bộ trưởng cũng mong muốn tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào các lĩnh vực đời sống - xã hội, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm ngoài thị trường; thực hiện các khâu sản xuất theo chuỗi giá trị.

 

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đề nghị trong thời gian tới, ngoài lĩnh vực trọng tâm như Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ,… Long An cần tiếp tục quan tâm vào lĩnh vực quản lý nhà nước về nghiên cứu phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhanh chóng thương mại hóa các đề tài nhiệm vụ; hỗ trợ chuyển giao công nghệ đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, tỉnh Long An cần tập trung vào một số sản phẩm chủ lực có quy mô lớn, sức cạnh tranh cao để định hướng đầu tư, phát triển. Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đạt hiệu quả cao. Tỉnh cũng cần tập trung thúc đẩy các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phát triển, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, quan tâm đầu tư của các bộ, ngành Trung ương.

 

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh với Bộ KH&CN, Bộ trưởng nhất trí và chỉ đạo các đơn vị liên quan của của Bộ phối hợp chặt chẽ để kịp thời có những điều chỉnh, hỗ trợ tối đa tùy theo điều kiện cụ thể cho cho tỉnh Long An trong hoạt động KH&CN thời gian tới. Bộ trưởng cũng lưu ý, đối với những vấn đề lớn, trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là những nhiệm vụ Quốc gia Long An nên quan tâm, khai thác thêm.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và một số lãnh đạo của Bộ KH&CN.
 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trao Kỷ niêm chương vì sự nghiệp KH&CN cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần
 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ đến làm việc. Đồng chí cũng cho biết, qua ý kiến chia sẻ trao đổi của các đơn vị chức năng của Bộ cho thấy sự chỉ đạo sâu sắc của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đối với hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động KH&CN tại Long An nói riêng.

 

“Chúng tôi xem đây là động lực tạo đà phát triển hoạt động KH&CN trong thời gian tới. Để KH&CN Long An phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ngoài nội lực chính của Tỉnh, cần có sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ kịp thời của Bộ KH&CN. Hi vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến hơn, sâu sát hơn để phát triển hoạt động KH&CN”.

 

Bài, ảnh: PV


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner