Hoạt động KH&CN Chủ nhật, 16/06/2019 , 05:00 pm
Cập nhật : 27/12/2018 , 10:12(GMT +7)
Viện Ứng dụng Công nghệ cần phát triển thế mạnh để tạo dựng thương hiệu công nghệ
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị
Để tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, Viện Ứng dụng Công nghệ cần lựa chọn hướng đi rõ ràng, phát hiện ra những vấn đề mới, lắng nghe nhu cầu từ thị trường, từ xã hội, lắng nghe ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức để có thể đề xuất ra được những nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có tính thực tiễn cao. Đồng thời, Viện tiếp tục thực hiện tự chủ trong hoạt động.

Đó là một trong những nội dung Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng chia sẻ về những định hướng hoạt động năm 2019 của Viện Ứng dụng Công nghệ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 diễn ra chiều 26/12/2018 tại Hà Nội.

Nghiên cứu gắn với thực tiễn

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Lê Hùng Lân cho biết, năm 2018, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng Công nghệ đã đoàn kết, tích cực công tác, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch năm do Lãnh đạo Bộ giao. Trong năm 2018, Viện đã rà soát, kiện toàn một bước cơ cấu tổ chức của Viện theo hướng tinh giản, hiệu quả. Điều lệ mới về tổ chức, hoạt động cũng như phương án tự chủ theo Nghị định 54 của Viện và các đơn vị trong Viện được xây dựng và ban hành. Theo đó mức độ tự chủ của Viện và các đơn vị trong Viện đã được nâng cao một bước đáng kể.

Viện đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần của nghị quyết Đảng ủy và đã đạt kết quả tốt. Viện đã cử được 12 cán bộ đi học Nghiên cứu sinh, bổ sung thêm 1 Tiến sĩ và 6 Thạc sĩ, 3 Nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ.

Về hoạt động nghiên cứu – triển khai, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động KH&CN đều tăng cao so với những năm trước. Các nhiệm vụ KH&CN của Viện đều tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến bám sát vào các định hướng của nhà nước, kế hoạch công tác của Bộ, giải quyết những nhiệm vụ bức thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch, an ninh – quốc phòng, y tế và ươm tạo doanh nghiệp… Năm 2018 Viện đã chủ trì và tham gia triển khai 12 nhiệm vụ cấp quốc gia, 23 đề tài cấp Bộ, 11 đề tài cấp cơ sở, có 42 bài báo khoa học được công bố trong nước và quốc tế, 19 giải pháp và sản phẩm được áp dụng vào thực tế.

Viện trưởng Lê Hùng Lân báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, Trung tâm Vi điện tử và Tin học thuộc Viện đã xây dựng thành công Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại cảm biến vi cơ điện tử, tích hợp trong thiết bị đo lường, phân tích chuyên dụng ứng dụng trong quan trắc môi trường, đảm bảo an ninh xã hội và phát triển sản xuất công, nông nghiệp” tham gia Dự án FIRST “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ”, Tiểu hợp phần 2a “Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công lập về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Viện đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Theo Quyết định số 1749/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiệm cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Viện được giao chủ trì 5 nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thành phố thông minh. 

Bám sát nhu cầu thị trường tăng doanh thu

Viện trưởng Lê Hùng Lân cho biết, với chủ trương bám sát nhu cầu thị trường, chú trọng triển khai sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, năm 2018 Viện đã có các kết quả dịch vụ có hàm lượng khoa học cao và ý nghĩa thực tiễn lớn, phục vụ lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, an ninh quốc phòng, nông nghiệp… Những kết quả đạt được đều thể hiện sự tiến bộ về năng lực, uy tín của các cán bộ khoa học trong Viện. Doanh thu từ các hoạt động KH&CN của các đơn vị đạt hơn 33 tỷ đồng vượt doanh thu 18 tỷ đồng năm 2017 và 21 tỷ đồng năm 2016. Doanh thu trung bình mỗi cán bộ là 372 triệu đồng/năm (hay 31 triệu đồng/1 tháng).

Đồng thời, Viện luôn bám sát các chương trình công tác của Bộ KH&CN với các địa phương. Viện đã kết hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng và các Sở KH&CN  xây dựng, thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN giải quyết những vấn đề bức thiết phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Phó Viện trưởng Phạm Hương Sơn báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Viện

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị lãnh đạo Viện cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế mà Viện chưa khắc phục triệt để như chưa tạo ra được nhiều sản phẩm chủ lực và hiệu quả kinh tế lớn, khả năng thương mại hóa các kết quả từ nhiệm vụ KH&CN chưa được như mong muốn và tương xứng với tiềm năng của Viện.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2019 Lãnh đạo Viện xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là kiện toàn lãnh đạo Viện nhiệm kỳ mới (2020-2025); tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm cũng như tăng cường nguồn nhân lực; chú trọng phát triển thị trường KH&CN; mở rộng hơp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín của viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp và thảo luận về hoạt động của Viện trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã khẳng định Viện đã có sự thay đổi, phát triển trong năm 2018 và chúc mừng những kết quả Viện đạt được trong năm qua. Viện đã bắt đầu đi vào hoạt động theo hướng tự chủ, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ đã đi vào thực tế và phát triển hơn. Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đưa ra ví dụ về mô hình tách chiết dầu dừa bằng công nghệ không gia nhiệt tại Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (Bến Tre) và nhấn mạnh đây là một trong những kết quả về ứng dụng KH&CN cho sự phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương, khẳng định KH&CN đi vào cuộc sống và phát triển KT-XH đất nước. 

Trong năm 2019, để tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng mong muốn Viện cần lựa chọn hướng đi rõ ràng, phát hiện ra những vấn đề mới, lắng nghe nhu cầu từ thị trường, từ xã hội, lắng nghe ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức để có thể đề xuất ra được những nhiệm vụ KH&CN có tính thực tiễn cao. Đồng thời, Viện tiếp tục thực hiện tự chủ trong hoạt động. Đặc biệt là Viện cần xác định thế mạnh, tập trung phát triển để khi nói đến Viện Ứng dụng Công nghệ là phải nói đến một thương hiệu công nghệ mà không ai có thể vượt qua được. Là đơn vị đứng đầu trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển KT-XH, theo đó Viện cần giữ vững ổn định tất cả các hoạt động, giữ gìn đảm bảo sự đoàn kết của các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị hài hoà, đồng bộ để đảm bảo sự phát triển của đơn vị. 

Phó Viện trưởng Phạm Hương Sơn tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích trong năm 2018

Nhân dịp này, Phó Viện trưởng Phạm Hương Sơn đã công bố Quyết định khen thưởng của Viện đối với cá nhân và tập thể trong năm 2018. Có 8 tập thể và 52 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 176 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 25 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Bài, ảnh: Bảo Chi


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner