Hoạt động KH&CN Thứ tư, 22/09/2021 , 03:01 am
Cập nhật : 05/08/2021 , 10:08(GMT +7)
Trung tâm truyền thông KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2021
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu
-  Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp : 01 chỉ tiêu-  Chuyên viên Kế hoạch - Tài chính:  : 01 chỉ tiêu

-  Chuyên viên truyền thông Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: 02 chỉ tiêu

- Nghiên cứu viên: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Người dự tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng  như sau:

Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để làm việc;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí tuyển dụng:

 

TT

Vị trí tuyển dụng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Số lượng

01

Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp.

Mô tả công việc:

- Xây dựng các báo cáo công tác tham mưu thực hiện chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về lĩnh vực phân công

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ.

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành luật, kinh tế, chính sách công, quản trị văn phòng.

- Sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2019.

 - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, biết sử dụng các phần mềm phục vụ công tác.

 - Có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý  thông tin quản lý.

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.

- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức công việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp.

- Có đủ sức khoẻ để làm việc.

01

02

Chuyên viên Kế hoạch - Tài chính.

Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch tham mưu thực hiện chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về tài chính – kế toán

-  Thực hiện công tác kế hoạch và tài chính.

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính,  kế toán.

- Sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2019.

 - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, biết sử dụng các phần mềm phục vụ công tác.

 - Có khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý  thông tin quản lý.

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.

- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức công việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp.

- Có đủ sức khoẻ để làm việc.

01

 

03

Chuyên viên truyền thông Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN & ĐMST):

 Mô tả công việc:

Triển khai hoạt động truyền thông KH,CN & ĐMST. Xử lý thông tin, biên tập, viết tin/bài, sản xuất phóng sự, clip... về hoạt động KH&CN.

-Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Báo chí truyền thông; khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm,  trình độ tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2019.

 - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, biết sử dụng các phần mềm phục vụ công tác.

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.

- Có kỹ năng tổng hợp, xử lý thông tin, có khả năng biên tập, viết bài, sản xuất phóng sự, clip... và xây dựng đội ngũ cộng tác viên tốt.

 - Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức công việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp.

- Có đủ sức khoẻ để làm việc.

 

02

04

Nghiên cứu viên:

Mô tả công việc: Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các đề tài, đề án,  xây dựng các báo cáo khoa học, chuyên đê nghiên cứu.

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Báo chí và truyền thông; Xã hội học.

- Sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2019.

 - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, biết sử dụng các phần mềm phục vụ công tác.

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.

- Có khả năng tổng hợp, đề xuất nội dung nghiên cứu trong hoạt động truyền thông KH,CN và ĐMST.

- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức công việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp;

- Có đủ sức khoẻ để làm việc.

01

 

 5. Hồ sơ dự tuyển; thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ; lệ phí tuyển dụng.

5.1. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm làm việc (nếu có);

- 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận  và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (phải đầy đủ thành phần, không tẩy xóa và để trong túi hồ sơ riêng, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cần liên hệ). Hồ sơ không hoàn trả nếu thí sinh bỏ thi.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

5.2. Thời gian, địa điểm và hình thức nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021, giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Hình thức nhận hồ sơ dự tuyển:  Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại địa điểm nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

Chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ anh/chị vui lòng liên hệ: Chị Đinh Phương Hoàn theo số điện thoại 0983782482 hoặc (024) 39369506.

Thí sinh có thể xem thông tin tại:

- Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn/vn.

- Báo Khoa học và Phát triển: https://khoahocphattrien.vn/ .

- Trang thông tin điện tử: http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/.

- Tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

5.3. Lệ phí tuyển dụng:

Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng (bằng chữ : năm trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:  

Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.  

Số tài khoản 0011003022712 tại sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

6.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 9 năm 2021 (cụ thể sẽ thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển).

6.2. Địa điểm xét tuyển: Phòng 905, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ

 


 


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner