KH&CN địa phương Thứ hai, 28/11/2022 , 08:06 pm
Cập nhật : 11/09/2022 , 07:09(GMT +7)
Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du, miền núi phía bắc
Toàn cảnh Hội thảo
Trong khuôn khổ Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVIII, chiều ngày 06/9, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) vùng Trung du và miền núi phía Bắc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Hoạt động thiết thực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chiến lược đặt ra

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình và kết thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 10/2/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Để triển khai hiệu quả và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngày 01/8/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết được ban hành nhằm thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong việc quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết; phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ phân công, phân nhiệm rõ ràng, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ gắn với trách nhiệm của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong Vùng.

Đồng thời, ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt trình độ quốc tế.

Để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương quán triệt, phổ biến, xây dựng kế hoạch hành động, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp có liên quan trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của quốc gia vào chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm của ngành và địa phương mình.

Vì vậy, Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị để hướng tới mục tiêu đến 2030, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, hiện nay, Bộ KH&CN đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là thời điểm các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đang khẩn trương xây dựng và ban hành quy hoạch cấp tỉnh, các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng mong muốn, Hội thảo sẽ được nghe nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết, Chiến lược đã đặt ra. Từ đó, giúp các nhà quản lý, các nhà khoa học định hướng được những nhiệm vụ, giải pháp khoa học, giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực đối với từng địa phương đưa Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đi vào cuộc sống, tận dụng được các cơ hội phát triển, vượt qua thách thức, thiết thực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng nhanh và bền vững.

Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi phía Bắc

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bày tỏ, Hội thảo là dịp để tỉnh Tuyên Quang trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu, trường đại học trong vùng và các doanh nghiệp về các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng KH,CN&ĐMST trên các lĩnh vực, tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới. Việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã tập trung phục vụ phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất; đặc biệt tập trung nghiên cứu, phát triển các cây, con chủ lực của tỉnh. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 206 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; trong đó có 03 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (Cam sành Hàm Yên, Chè Shan tuyết Na Hang và Bưởi Soi Hà của huyện Yên Sơn).

Hội thảo đã được nghe Dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ KH&CN; Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030; Phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Báo cáo tham luận của một số tổ chức KH&CN, trường đại học, doanh nghiệp, Sở KH&CN trong vùng,… Các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung đánh giá những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc từ đó xác định được những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai Nghị quyết 96/NQ-CP của Chính phủ, Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc sao cho đạt hiệu quả nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như Nghị quyết đã đề ra.

Kết luận Hội thảo, thay mặt Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong thời gian qua đối với ngành KH&CN đã đạt được những kết quả, khẳng định sự đóng góp, đồng hành của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn địa phương. Thứ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt, triển khai khẩn trương có hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 96 của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ KH&CN. Đề nghị Sở KH&CN các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý để tạo ra những sản phẩm có năng suất, hiệu quả có khả năng cạnh tranh trên địa bàn địa phương. Đồng thời triển khai áp dụng chỉ số đổi mới sáng tạo tại địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng trên địa bàn địa phương.

Bài, ảnh: PV

 


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner