Hoạt động KH&CN Thứ tư, 26/06/2019 , 05:57 am
Cập nhật : 21/12/2018 , 09:12(GMT +7)
Khối cơ quan Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị
Sáng 20/12, tại Hà Nội, Khối cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của 16 đơn vị trực thuộc Khối cơ quan Bộ.

 

Hội nghị là dịp để đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2018, cũng như trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2019.

 

Ông Nguyễn Mai Dương, Phó Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mai Dương, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết: Trong năm 2018, tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Khối cơ quan Bộ đã tích cực hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, góp phần đưa hoạt động KH&CN phát triển. Hệ thống chính sách, pháp luật về KH&CN được tiếp tục hoàn thiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN, xem đây là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN. Nhiều văn bản mang tính bản lề được tập trung xây dựng và hoàn thành. Trong đó, Khối cơ quan Bộ đã hoàn thiện và trình 05 đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trong đó, 02 đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, Khối cơ quan Bộ còn phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành 01 Luật, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định;...

 

Công tác quản lý nhà nước về KH&CN trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, công nghệ cao, xã hội, nhân văn và tự nhiên và ở địa phương đã có những đóng góp thiết thực để thúc đẩy phát triển KH&CN của đất nước trong tình hình mới.

 

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bộ tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh ở tất cả các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và cơ chế tự chủ đối với tổ chức KH&CN công lập; hiện đại hóa nền hành chính; chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (Par index) của Bộ đứng thứ 8/19 Bộ.

 

Công tác quản lý của Bộ KH&CN từng bước được hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, trong công tác quản lý, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ và trong giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ. Nhiều phần mềm quản lý các hoạt động của Bộ đã được xây dựng và áp dụng. Năm 2017, Bộ KH&CN đứng thứ 2/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử.

 

Đã xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 289 Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 2, trong đó có 157 TTHC được cung cấp ở mức độ 3 và 11 TTHC được cung cấp ở mức độ 4, có khả năng tích hợp liên thông với các hệ thống của các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC của Bộ.

 

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, đã tiến hành 35 cuộc thanh tra chuyên đề về sở hữu công nghiệp; 10 cuộc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 10 cuộc thanh tra chuyên đề về việc chấp hành quy định pháp luật về KH&CN trong quản lý, triển khai hoạt động KH&CN; việc chấp hành quy định pháp luật về KH&CN trong quản lý, thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.

 

Công tác hợp tác quốc tế năm 2018 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hợp tác về KH&CN với các đối tác song phương và đa phương. Ký kết 07 Biên bản ghi nhớ về hợp tác KH&CN, hoàn tất thủ tục phê duyệt, gia hạn 03 văn bản hợp tác đã ký kết; tổ chức 04 khóa họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN….

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019. Theo đó, Khối cơ quan Bộ tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; thực hiện tái cấu trúc các Chương trình KH&CN quốc gia; đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, qua đó có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ KH&CN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai mạnh các dịch vụ công trực tuyến.

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả của khối cơ quan Bộ đã đạt được trong năm 2018; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của lãnh đạo các đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ KH&CN. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chia sẻ, trong năm, những kết quả đạt được của ngành KH&CN nói chung và Bộ KH&CN nói riêng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận. Điều đó khẳng định vai trò của KH&CN có đóng góp hết sức quan trọng trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực vượt bậc của ngành KH&CN, thời gian qua, KH&CN Việt Nam đã có những bước tiến lớn, tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, bám sát, phục vụ trực tiếp cho các ngành, các lĩnh vực trọng điểm của đất nước, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. KH&CN đã từng bước tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến khu vực, góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Trong thành công chung đó có sự đóng góp của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Khối cơ quan Bộ nói riêng và các đơn vị trực thuộc Bộ nói chung như Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ,…Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, năm qua công tác truyền thông đã có bước chuyển mình mạnh mẽ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của KH&CN.
 

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm của Khối cơ quan Bộ

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, Lãnh đạo Bộ mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Khối cơ quan Bộ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của các đại diện các đơn vị trong Khối và đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã thể hiện được các kết quả tích cực và tinh thần, trách nhiệm đối với công việc chung của Bộ. Đây thực sự là cơ hội quý để trao đổi kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ, kinh nghiệm phối hợp công tác và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong Khối. Điểm lại những kết quả nổi bật của Khối cơ quan Bộ đã đạt được trong năm 2018, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chung tay thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết - Văn Nguyên


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner