Hoạt động KH&CN Thứ tư, 24/04/2019 , 04:07 am
Cập nhật : 30/08/2018 , 15:08(GMT +7)
Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2018
Đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu
Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2018, ngày 29/8/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng và trao tặng huy hiệu Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ; các ban của Đảng ủy Bộ; cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và đảng viên làm công tác đảng của các đảng bộ trực thuộc; các chi bộ cơ sở trực thuộc; đại diện Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong thời điểm Bộ KH&CN đã và đang tập trung triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn bộ ngành KH&CN xác định rõ nhiệm vụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đưa KH&CN ngày càng có vai trò và đóng góp nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

 

Đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Trần Văn Tùng cho biết, những tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ Bộ KH&CN tập trung vào việc triển khai các chương trình, kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020. Những nội dung được trao đổi tại Hội nghị lần này là những vấn đề quan trọng làm tiền đề để xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và cả năm 2018 trong việc lãnh đạo của Đảng ủy trên các mặt công tác xây dựng Đảng như: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận... 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Đồng chí Phạm Quang Trung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày. Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ 6 tháng đầu năm trên các nội dung: Công tác tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác xây dựng Đảng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ Bộ đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả. 

Toàn cảnh Hội nghị công tác Đảng năm 2018

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ: Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh từ cấp cơ sở; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW7 (Khóa XII) của Đảng bộ Bộ, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK thực hiện chuyên đề năm 2018; Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ; Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc và làm tốt công tác phát triển đảng viên,... 

Trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Xuân Định, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ cho biết, thời gian qua toàn Đảng bộ đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05 –CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu nhằm tiếp tục nhấn mạnh, làm rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018.

Đồng chí Vũ Đức Nam và đồng chí Trần Văn Tùng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Đức Nam đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Bộ trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với giáo dục và đào tạo thì KH&CN là một trong những lĩnh vực quan trọng của đất nước. Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành TW về phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, chính là Nghị quyết xương sống, xuyên suốt, cùng với giáo dục và đào tạo, KH&CN trở thành mặt trận hàng đầu được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và xã hội. Đồng chí mong rằng tập thể Đảng ủy Bộ KH&CN tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong năm 2018.

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng cảm ơn sự quan tâm, cũng như ý kiến phát biểu của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Bộ KH&CN sẽ cụ thể hoá, vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Tùng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Khối, cũng như cá nhân đồng chí Vũ Đức Nam.

Trao Bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2013 – 2017

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đảng viên, trao Bằng khen cho 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2013 – 2017. Đồng thời Đảng ủy Bộ cũng có quyết định khen thưởng cho 06 tổ chức Đảng và 25 đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017, biểu dương 02 chi bộ và 05 đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Diệu Huyền


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner