Hoạt động KH&CN Thứ năm, 25/04/2024 , 02:04 pm
Cập nhật : 27/01/2024 , 22:01(GMT +7)
Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng năm 2023
Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu kết luận Hội nghị.
Trong năm 2023, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN đã hoàn thành chương trình công tác; kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến đối với các vấn đề trong công tác quản lý, điều hành, công tác cán bộ của Bộ KH&CN.

Đó là khẳng định của đồng chí Lê Xuân Định, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức ngày 26/1/2024 tại Hà Nội.

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành

Báo cáo của Đảng ủy Bộ KH&CN nêu rõ, năm 2023, Đảng ủy Bộ KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung xây dựng chính sách, pháp luật và cơ chế liên quan đến KH&CN; tăng cuờng công tác quản lý, điều hành trên các mặt công tác của Bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). 

Đảng bộ Bộ KH&CN đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lấy nhà khoa học, người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các quy định của Đảng, Quốc hội. Đẩy mạnh bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đưa KH,CN&ĐMST trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu KH&CN trong nước. Tập trung xây dựng các Chương trình KH&CN quốc gia có trọng tâm, trọng điểm theo hướng tái cơ cấu trong đó doanh nghiệp đóng vai trò là trung tâm. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử góp phần khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của Bộ KH&CN, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ KH&CN đã kịp thời tham gia ý kiến với Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 

Năm qua, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng được ban hành trong năm 2023 đến toàn thể cán bộ đảng viên trong Bộ. Các cấp uỷ trực thuộc đã tích cực triển khai các mặt công tác, tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, trong năm 2023, các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tích cực triển khai các mặt công tác, tập trung vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; góp phần nâng cao vị trí, vai trò của KH&CN. Ngoài ra, công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận được thực hiện đồng bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Bộ KH&CN vững mạnh.
 
Phát huy sức mạnh đoàn kết
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Bộ KH&CN đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, Đảng bộ tiếp tục triển khai học tập và quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ; Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc; bổ sung cấp ủy các cấp, chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị tập huấn cấp ủy các cấp, làm tốt công tác phát triển đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Bộ đến các tổ chức chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Bộ…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 ở nhiều mặt như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tư tưởng; công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Xuân Định khẳng định, năm 2023, Đảng ủy Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&CN được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao. Trong thời gian tới, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ cần tiếp tục tập trung tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng đặc biệt trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST. Năm 2024, Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng luật/lập đề nghị xây dựng 04 Luật sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST gồm: Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Hoàn thiện lập đề nghị xây dựng 03 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi).
 
Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, đồng chí Bí thư bày tỏ mong muốn, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của cả Bộ KH&CN nói chung.
 
Bài, ảnh: Đăng Minh
 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Video  
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner