Chính sách KH&CN Thứ ba, 25/06/2024 , 07:00 am
Cập nhật : 21/07/2023 , 07:07(GMT +7)
Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Bộ KH&CN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện CCHC. Ảnh minh hoạ.
Theo Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng đến mục tiêu xác định danh mục những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm và phương hướng tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quyết định chỉ rõ, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam, đồng thời giúp Bộ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu trong công tác quản lý hành chính nói chung và công tác CCHC nói riêng.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; lan toả kết quả đạt được trong hoạt động CCHC của Bộ; theo dõi hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.
 
Cùng với đó, tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; triển khai việc kết nối liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến, triển khai có hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị thuộc Bộ, gắn với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.
 
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong thực hiện CCHC; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác này.
 
Quyết định đã nêu rõ nhiệm vụ cụ thể về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.
 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo CCHC Quý I, Quý III, 6 tháng đầu năm và báo cáo năm (gửi trước ngày 15 tháng cuối của mỗi Quý), báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất (nếu có) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2023 gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Tin, ảnh: Linh Chi 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner