Chính sách KH&CN Thứ ba, 25/06/2024 , 09:22 am
Cập nhật : 29/03/2024 , 11:03(GMT +7)
Bộ Khoa học và Công nghệ: Sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Toàn cảnh buổi làm việc.
Ngày 29/3/2024, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đánh giá công tác triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ KH&CN và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Việc sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL được thực hiện trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, định hướng sắp xếp ĐVSNCL theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông báo số 114/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 8/12/2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về việc rà soát, sắp xếp ĐVSNCL thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Vân Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, tại thời điểm 31/12/2022, Bộ KH&CN có 59 ĐVSNCL, trong đó: 4 ĐVSNCL thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, 18 ĐVSNCL thuộc Bộ (được tổng hợp trong danh sách các ĐVSNCL ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), 16 ĐVSNCL thuộc tổng cục và tương đương thuộc Bộ, 21 ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ. Theo phương án đề xuất sắp xếp ĐVSNCL đã báo cáo Ban Chỉ đạo, Bộ KH&CN có trách nhiệm sắp xếp, giảm 18 ĐVSNCL.
Bộ KH&CN đã thực hiện nghiêm túc, chủ động sắp xếp bộ máy tinh gọn. Theo đó, Bộ đã giảm 12 đơn vị, 4 đầu mối, đã hợp nhất một số đơn vị và đã xây dựng đề án hợp nhất một số đơn vị thuộc Bộ trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo một số đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn, sắp xếp đơn vị để phù hợp với chức năng quản lý được quy định tại Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6.2023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Thị Vân Anh báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL thuộc Bộ KH&CN.
Đối với việc nâng cao mức độ tự chủ về tài chính, Bộ KH&CN đã phê duyệt phương án tự chủ của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các ĐVSNCL xây dựng và thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính đến năm 2025 theo yêu cầu tại Thông báo số 114/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 08/12/2023 của Ban Chỉ đạo.
 
Về lộ trình, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục trong Quý I/2024. Đối với các ĐVSNCL thuộc Bộ (được tổng hợp trong danh sách các ĐVSNCL ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ): Bộ KH&CN đã xây dựng Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh sách các ĐVSNCL trực thuộc Bộ (thay thế Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16/01/2019). Hiện nay Hồ sơ đang được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, bảo đảm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, hoàn thành trong năm 2024. Trong quá trình kiện toàn, sắp xếp, Bộ KH&CN đã thực hiện trình tự, thủ tục sắp xếp ĐVSNCL thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và quy định của pháp luật chuyên ngành (Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức KH&CN).
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ KH&CN, các thành viên đoàn công tác và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN đã cùng trao đổi, làm rõ các yêu cầu, phương án sắp xếp các ĐVSNCL trực thuộc Bộ KH&CN theo Thông báo số 114/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 08/12/2023 của Ban Chỉ đạo và báo cáo của Bộ KH&CN, trao đổi, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL.
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết, Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ KH&CN nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã thực hiện nghiêm túc, quyết tâm đổi mới, sắp xếp hiệu quả, tinh gọn trên tinh thần khách quan, hợp lý, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo tất cả các đơn vị sắp xếp, tinh gọn. Cũng theo Thứ trưởng, trong quá trình sắp xếp, Bộ đã chú trọng đến công tác tư tưởng, thống nhất trong nhận thức và nhất quán trong thực hiện để đảm bảo sắp xếp tinh gọn theo Nghị quyết và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao việc Bộ KH&CN đã chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy. Qua báo cáo đã thấy được kế hoạch, phương án và kết quả, bức tranh sắp xếp các ĐVSNCL của Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã có ý kiến cụ thể về phương án sắp xếp ĐVSNCL của Bộ KH&CN, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Bộ tiếp tục triển khai các công việc đã xây dựng đề án, nghiên cứu phương án sáp nhập, tự chủ của một số đơn vị.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu kết luận buổi làm việc.
Tin, ảnh: Linh Chi.

 


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner